Økonomisk støtte til sangskrivning på skoler:

June Beltoft, Huskunstner / sangskrivning med børn og ungehos Statens Kunstfond siden 2011Siden 2011 har jeg været tilknyttet Huskunstnerordningen, som varetages af Statens Kunstfond (tidl. Statens Kunstråd).

Denne ordning giver 90% i støtte til projekter på skoler, institutioner m.m. Således skal skolen/institutionen kun betale 10% af min løn som egenbetaling, når jeg kommer på besøg som Huskunstner/gæstelærer og laver sangskrivning med jeres elever.

2 gange om året, i marts og oktober, kan man ansøge Huskunstnerordningen om at få tildelt støtte til specifikke projekter. Man kan både søge som instutution og som kunstner. Så enten kan I selv udfærdige en ansøgning (og jeg skal gerne være behjælpelig) – eller I kan komme med i en ansøgning som jeg sender.

Kontakt mig og få uddybende svar på hvordan I kan få mig på besøg som Huskunstner…


Muligheder for supplerende økonomisk støtte
I visse kommuner har man øremærket penge til kulturelle projekter i lokalområderne, som man kan ansøge om.

Derudover findes der fonde som støtter kulturelle projekter ud fra forskellige kriterier. Det kan f.eks. være projekter som foregår i et bestemt lokalområde eller som indbefatter børn og unge.

Også her hjælper jeg gerne med af afsøge mulighederne for netop jeres skole/institution.

Kontakt mig og lad os finde ud af noget…

Comments are closed.