Når udlændinge skriver sange – på dansk

Der er rigtig meget værdifuld læring i at sætte udenlandske børn til at skrive sange på det sprog, de er i gang med at tilegne sig.


For nylig var jeg på Huskunstner-besøg i en modtage-klasse på en dansk folkeskole.
Eleverne var en flok skønne unge mennesker i alderen 11-17, fra så forskellige lande som Syrien, Bulgarien, Thailand og Ukraine. Dem satte jeg i gang med at skrive sange. På dansk, forstås!

June Beltoft, musiker og sangskriver. Workshops i at skrive sange og melodier med børn og unge via Huskunstnerordningen under Statens Kunstfond. www.kunst.dk
Nogle af de seje, unge modtageklasse-elever

Fra lærernes side var idéen med at få mig på besøg, at deres elever skulle træne deres danske sprogfærdigheder fra en musikalsk vinkel. Sproglige færdigheder, der i øvrigt var meget forskellige fra elev til elev. Nogen havde været i Danmark i 1 ½ år, andre bare 3 måneder.

Så det var selvfølgelig noget af en udfordring de fik sig der. Og man må sige, at de tog handsken op!

Efter en uge havde de, med min og deres læreres hjælp, fået skrevet en håndfuld sange. Hvoraf nogle af dem endte med at blive ganske vellykkede. Det synes jeg er ret sejt gået!

Ordforråd og sproglige nuancer

Undervejs havde vi mange gode samtaler om betydningen af forskellige danske ord og begreber. For når man skriver en sang, oplever man ofte at det, man vil sige ikke lige passer ind i melodien. Og så bliver man nødt til at formulere sit budskab på en anden måde og med nogle andre ord. På den måde kom de helt naturligt til at arbejde med sprogets nuancer og fik udvidet deres generelle ordforråd.

Og egentlig er den proces, de unge udlændinge var igennem, ikke så meget forskellig fra de (mange) forløb jeg har haft med danske børn. Danske elever lærer nemlig også rigtig meget af, at være nødt til at vende og dreje en sætning for at få det til at rime eller passe til musikken.

Den største forskel var, at det selvfølgelig tog lidt længere tid at få nedfældet ordene. Fordi der var ord der skulle oversættes og begreber og talemåder der skulle forklares. Det var så her jeg blev udfordret.

På dansk er der nemlig rigtig mange dagligdags talemåder, som vi bare tager for givet at alle forstår. Men for en udlænding, kan det vi andre går og siger i flæng, være ren volapyk.

Prøv for eksempel lige at forklare en udlænding hvad “i flæng” betyder. Eller “det er helt sort” – eller “jeg kan ikke se en pind”

Når man forsøger at forklare visse talemåder, får man nemt rodet sig ud i at bruge andre og lige så mærkelige begreber. Så jeg skulle virkelig tænke mig godt om ind i mellem.

Og så igen – der er også masser af danske børn, som kan have brug for at få talemåder og begreber forklaret. Om end man ofte kan forklare den ene talemåde med den anden.


Undervejs i forløbet, var den lokale TV2-station lige et smut forbi og lavede dette, fine indslag

Masser af fantasi og gode idéer

Der er dog én meget væsentlig ting, som de unge mennesker i modtage-klassen har tilfælles med de danske børn jeg har mødt og undervist. Og det er…

Fantasi.

På dét plan er disse udenlandske elever som børn og unge er flest, med deres indre overflod af fantasier, drømme og idéer, som kommer til udtryk når rammerne er til det.

For eksempel når de får mulighed for at udtrykke sig ved at skrive sange.

 

About June Beltoft

Songwriter and musician
Bookmark the permalink.

Comments are closed.