5 gode grunde til at skrive sange i skolen

Du er lærer og synes det kunne være mega-fedt at få mig ud til din skole som Huskunstner, så dine elever kan få prøvet kræfter med kunsten at skrive en sang. Du mangler dog lige at få overbevist din skoleleder, bestyrelse eller hvem det nu er som passer pengekassen, om at det er en rigtig god idé (for det er det).

 

En indvending jeg ofte hører er, at det jo er lovlig mange penge at bruge, når det “bare” er noget med musik. Musik er på mange skoler et fag, som desværre er ret nedprioriteret i forhold til både skematimer og økonomi.

Hvilket er super ærgerligt – fordi…

Der ligger nemlig en masse fantastisk læring i at beskæftige sig med musik, for eksempel via sangskrivning. Læring som dækker mere end det der “bare” handler om musik. Her får du 5 argumenter (ud af mange) for at skolen skulle tage og investere i at få mig på besøg som Huskunstner:

 

Sangskrivning med Huskunstner og musiker June Beltoft

  1. Eleverne arbejder med forskellige aspekter af det danske sprog. For at få deres sangtekst til at hænge sammen og gå op i en højere enhed med en melodi, bliver de ofte nødt til at finde nye måder til at formulere deres budskab. F.eks. ved at finde synonymer, bruge metaforer og eksperimentere med sætningers ordstilling. Tilsvarende, hvis man vælger at skrive tekster på engelsk.
  2. Eleverne tilskyndes til at tænke ud af boxen. En værdifuld evne, som også kan bruges i mange andre sammenhænge, både i forhold til skolearbejdet og i det hele taget.
  3. Tværfaglig fordybelse. Hvis klassen arbejder med et specifikt emne (måske tværfagligt) vil det, at skrive en sang om emnet, give eleverne anledning og motivation til at fordybe sig i stoffet.
  4. Samarbejde og sociale færdigheder. Der kommer en masse værdifuld læring i spil, når eleverne arbejder med deres sange i grupper.
  5. Bidrag til fællesskabet. At skrive en sang som andre kan synge med på, giver eleverne en helt særlig stolthed og glæde.

Desuden er det almen viden inden for hjerneforskningen at musikalsk skaben og udøvelse generelt er godt for hjernens udvikling, ikke mindst i de unge år. Så musik gavner elevernes læring i alle skolens fag.

Det er dog vigtigt at understrege, at musik også har en berettigelse i sig selv og er en stor og vigtig del af de fleste menneskers liv. Det er bare ikke altid nok for dem, som administrerer pengene. Så i den situation er det rart at have argumenter som ovenstående parat, hvis det er det der skal til for at få en bevilling til at gå igennem. Og uanset hvad, så er de 5 punkter jo nogle ret væsentlige sidegevinster til noget som “bare” er musik.

Og så er det i øvrigt ikke specielt dyrt at få en huskunstner. Statens Kunstfond betaler nemlig 75% af huskunstnerens honorar, så skolen slipper med at betale en fjerdedel.

Læs mere om hvordan din skole får støtte til et forløb med sangskrivning under Huskunsterordningen…

Læs mere om hvordan et typisk forløb med mig som Huskunstner er skruet sammen…

About June Beltoft

Songwriter and musician
Bookmark the permalink.

Comments are closed.