Et musikalsk pift til danskundervisningen – få et Huskunstnerbesøg

SKRIV MUSIKALSK

Udgangspunktet er sangskrivning. Indfaldsvinklen er kreative skriveøvelser og leg med ord. Output’et er sange. I første omgang – for i kølvandet følger fantasi, opfindsomhed og åbenhed samt konkrete inspirations-værktøjer til alle former for skriveopgaver.

Siden 2011 har jeg skrevet sange med eleverne på en række skoler som såkaldt Huskunstner, støttet af Statens Kunstfond.

Ud over at være et godt og brugbart supplement til skolens musikundervisning, er sangskrivning i høj grad også relevant i andre fag – ikke mindst dansk, hvor nogle af de emner, som i forvejen er en del af fagets pensum, lige får et skævt og kreativt twist. I nogle tilfælde det, der skal til for at vække glæden ved at udtrykke sig både mundtligt og skriftligt, også hos elever som ellers kæmper med det faglige.

Tværfaglighed er en oplagt mulighed. Udgangspunktet for mit besøg som Huskunstner kan også være et specifikt emne som klassen arbejder med, måske på tværs af fagene. F.eks. dansk, historie og kristendom eller andre fag.

Vi arbejder med rim, bogstavrim, association og andet der kan sætte gang i fantasien. Vi sætter bevægelse til nogle af elevernes skriverier. Og så vil der være gruppearbejde, hvor eleverne skriver deres helt egen sang. Undervejs kommer jeg rundt og superviserer – og på forunderlig vis ender vi altid med at have en håndfuld sange. Ikke nødvendigvis færdige sange, men noget I kan arbejde videre med når workshop-forløbet er slut.

Cabareter og musicals med sange, som blev skrevet i løbet af mine workshops, er gennem de sidste par år blevet til. Der er skoler som målrettet vælger at benytte sig af mig i forbindelse med konkrete projekter.

  • Workshoppens målgruppe er mellemtrinnet og overbygningen
  • Oplagte muligheder for tværfaglighed
  • Mulighed for at skrive på engelsk
  • Vi kan tage udgangspunkt i specifikke emner som klassen arbejder med i forvejen
  • Kan evt. kombineres med at jeg spiller en 45 minutters koncert på skolen


June Beltoft, sangskrivning med børn og unge via Huskunstnerordningen / Statens KunstfondFå mig på besøg via Huskunstnerordningen – I får dækket 75% af omkostningerne til honorar. De to årlige ansøgningsfrister er primo marts og oktober.

Kontakt mig og hør nærmere: info@junebeltoft.com

Denne video viser eksempler på sange skrevet af eleverne, som efterfølgende blev sat sammen til en julecabaret.

Læs mere om mine arbejdsmetoder…

Info om Huskunstnerordningen…

Se hvad andre skoler har sagt…

June Beltoft, Huskunstner / sangskrivning med børn og ungehos Statens Kunstfond siden 2011

About June Beltoft

Songwriter and musician
Bookmark the permalink.

Comments are closed.